Oferta

Wycena rozwiązań, opracowanie koncepcji , prowadzenie testów
Projektowanie i tworzenie aplikacji w ABAP, ABAP OO i WebDynpro ABAP,
Programowanie, konfiguracja i rozszerzenia w modułach SAP HR/HCM: PA, PY
Programowanie ABAP HR raporty PNP(CE), PCH, infotypy, zdarzenia dynamiczne, operacje i funkcje płacowe
Techniki wydruku: Smartforms, SapScript
Raporty: ALV, ALV OO, PDF, OLE2 – Integracja MS Office, Integracja SAP Office
Analiza wydajności kodu